Fripassagerare kostar miljoner

Det är alldeles för många som slipper betala när de åker med stadsbussarna i Malmö. Krånglande biljettmaskiner och återkommande kontanthanteringsstopp kan vara problemet.

På Skånetrafiken tror man att det varit faktorer som påverkat en del chaufförers attityd till att ta betalt.

När många resenärer började höra av sig och klaga på att en del fick betala resan, medan andra inte behövde så gjorde Skånetrafiken stickprovskontroller.

I november fick skolungdomar göra en mängd resor på kort tid för att notera om föraren tog betalt.

Resultatet visade på ett svinn på 8 procent. Skånetrafiken gjorde om kontrollen efter fjorton dagar. Då hade läget förbättrats men det var fortfarande ett svinn, nu nere på 3,8 procent.  Omräknat i pengar och på hela året, motsvarar det grovt uppskattat ca 10 miljoner kronor.

Eftersom Skånetrafiken vill ha ner svinnet till 0 ska nu tekniker hjälpa operatörerna att få ordning på krånglande biljettmaskiner. Men trafikchefen Göran Lundblad vill också se en förändrad attityd hos en del chaufförer.

Problemet med svinn finns även på andra platser i Skåne men det är störst i Malm. Malmö har också den största stadsbusstrafiken i Skåne.

I Malmö görs det 30 miljoner bussresor per år, vilket är en fjärdedel av allt Skåneresande.

Dessutom är den totala stadsbusstrafiken i Malmö lika stor som Skånetrafikens samlande tågtrafik.

Janne Wieslander
jan.wieslander@sr.se