Trelleborg

Ännu inget rent kranvatten på lasarettet

Trots att det har gått fyra veckor sedan man upptäckte förhöjda halter av nickel och bly i kranvattnet på lasarettet i Trelleborg så är problemet fortfarande inte löst.

Det är fortfarande förbjudet att dricka vattnet och därför tvingas sjukhuset köpa in stora mängder flaskvatten.

– Det är inte bra ur något perspektiv. Det är dyrare och det finns även miljöaspekter, säger Magnus Heiman som är sjukhuschef i Trelleborg.

I mitten av januari upptäcktes för höga halter av bly och nickel i vattnet på lasarettet i Trelleborg. Sedan dess har vattnet räknats som otjänligt och varit förbjudet att dricka.

I stället har man försörjt sjukhuset med dricksvatten på flaska, något som enligt beräkningar hitintills kostat sjukhuset en kvarts miljon kronor.

Under den senaste månaden har ett stort och intensivt arbete gjorts för att hitta hur de giftiga metallerna kunnat hamna i vattnet.

Den senaste teorin är att det är att utsläppen kommer från kopplingarna som finns i rörsystemet. De ska nu bytas ut. Men hur lång tid det kommer att ta innan lasarettet i Trelleborg åter kan bjuda patienterna på dricksvatten från kranen vet man inte.

Enligt undersökningar som gjorts efter upptäckten av nickel och bly i vattnet, så har ingen person kommit till skada av att ha druckit vattnet.