Råå

DDT hittat i villaområde i Råå

Mitt inne i villabebyggelsen i Råå vilar en farlig förorening från en giftfabrik som lades ner för mer än 40 år sedan.  I marken har länsstyrelsen hittat tungmetaller, klorerade kolväten och giftet DDT, som förbjöds på sjuttiotalet.

– Vi trodde inte att det skulle vara så höga halter, säger Karin Persson, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Redan 2003 pekades villatomten mitt i Råå ut som misstänkt och vattnet i brunnen undersöktes, men man fann inget då.  När nu nya prover har tagits så hittades gifterna i höga halter i den översta halvmetern jord.

I ett hus på tomten blandades gifter från 1950 och in på 60-talet. Sedan gick firman i konkurs, ägaren dog och huset sanerades.

– Det var ett litet företag, en person blandade bekämpningsmedel till fruktodlare. För att det ska vara farligt måste man få jord i sig, säger Karin Persson.