Malmö

Huvudskyddsombud kräver 50 nya lärare

Situationen på fyra skolor i Rosengård är så akut att ett huvudskyddsombud bland annat kräver ett femtiotal nya lärare och kuratorer. Nu ska skolledningen i stadsdelen sitta ner med de olika fackförbunden för att komma fram till en lösning.

– Jag förstår behovet och jag kan se att det finns ett starkt behov av att få stöd i sitt vardagsarbete, säger Jytte Lindborg, barn- och ungdomschef i Rosengård.

Det handlar om de fyra skolorna Apelgårdsskolan, Rosengårdsskolan, Örtagårdsskolan och Värner Rydénskolan. I en skrivelse till Arbetsmiljöverket kräver ett av huvudskyddsombuden att skolorna får 40 nya lärare, tio kuratorer och övervakningskameror.

För bara ett par veckor sedan uppstod en akut situation på Värner Rydénskolan. Stökiga elever fick skolledningen att sätta in åtgärder. På Lärarnas riksförbund är huvudskyddsombudet som slagit larm.

– Det är våld mellan eleverna och våld mellan lärare och elever. Vi vill ge våra elever en chans till en bra utbildning. Det får de inte i dag, säger Ibrahim Özbek, huvudskyddsombud på Lärarnas riksförbund.

Stadsdelens skolledning ser allvarligt på problemet. Efter sportlovet ska den sitta ner med de fackliga organisationerna får att diskutera igenom vad som måste göras. Det kan handla om allt från mer personal till kompetensutveckling.