Skåne

Skåningarna nöjda med sina läkare

Skåningarna är nöjda med bemötandet i vården. De har också högt förtroende för sin läkare. Det visar en enkätundersökning som nästan 30 000 skåningar deltagit i.

Det är första gången som det genomförts en nationell patientenkät i Sverige. I Skåne har drygt 28 000 personer fått enkäten. Drygt hälften har svarat.

Skåningarna är nöjda med bemötandet i vården och med sina läkare. Något som skåningarna tycker kan bli bättre är telefontillgängligheten.

Resultatet i Skåne ligger något över riksgenomsnittet.