Skåne

Hot om skånsk natur i fokus

FN har utlyst 2010 som det internationella året för biologisk mångfald. På torsdagen drog Länsstyrelsen i Skåne igång sitt arbete genom premiärvisning av en egen film om hotade växter och djur. Målet är att alla grundskole- och gymnasieelever ska få se filmen.

– Filmen handlar om arter som är sällsynta och varför de är sällsynta. Många av dem är hotade och risken finns att vi inte får se de i Skåne och Sverige i framtiden, säger Gabrielle Rosquist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelserna i Sverige har sedan 2003, på uppdrag av Naturvårdsverket, tagit fram upp emot 200 åtgärdsprogram för att behålla hotade växter och djur. Under 2010 kommer Länsstyrelsen i Skåne att uppmärksamma problemet mer, bland annat genom att sprida filmen "Hotade arter i skånsk natur". Den hade premiär på Katedralsskolan i Lund på torsdagen.

– Jag tycker det är bra att man väljer lite modernare tekniker att informera på, istället för att bara stå och föreläsa, säger Elisabeth Vestergaard, gymnasieelev som precis har sett filmen.

– Jag tycker det är bra för att filmen kan visas runt om på skolorna, säger Clara Virdeborn, som går på gymnasiet.

Filmen kommer att läggas upp på nätet och allmänheten kan också få ett eget exemplar av filmen genom att besöka Länsstyrelsen.

Melissa Dahlqvist
melissa.dahlqvist@sr.se