Helsingborg

Missbrukarvård dyrare än väntat

Under 2008 letade socialförvaltningen i Helsingborg aktivt upp invånare med missbruksproblem. Nu har man ett budgetöverskridande med nästan tio miljoner för vuxenverksamheten.

Budgetöverskridandet hänger samman med att många missbrukare också hamnat i hemlöshet och det kostar stora summor.

Socialförvaltninge fann så många med missbruksproblem att pengarna nu inte räcker för att fortsätta att leta.

- Pengarna måste gå till att behandla dem vi redan har funnit, säger socialchefen Göran Jönsson i Helsingborg.