Malmö

Viteshot mot fastighetsägare kan mildras

Miljöförvaltningen i Malmö är nöjd med fastighetsägarens renoveringsplan för de nedgångna husen i Herrgården i Malmö. Därför föreslår man att miljönämnden drar tillbaka sitt viteshot mot fastighetsägaren.

– I stort skulle man kunna säga att vi föreslår att man antar den åtgärdsplan som fastighetsägaren kommit in med, säger Caroline Tandefelt, miljöinspektör i Malmö.

I augusti förra året beslutade miljönämnden i Malmö att vitesförelägga fastighetsägaren Bostads AB Gröningen om man inte ökade renoveringstakten. Inom tio månader ville man ha betydligt fler lägenheter renoverade än vad som var fastighetsägarens plan.

Men fastighetsägaren och förvaltaren har sedan dess gjort helt om och presenterat en total renoveringsplan för hela området. I stort sett alla lägenheter ska vara renoverade sista december 2012.

– Vi är givetvis väldigt positiva till detta och tycker att de har uppvisat en vilja till varaktiga och långsiktiga förändringar i bostadsområdet, säger Caroline Tandefelt.

Alla mögeldrabbade lägenheter ska vara åtgärdade redan sista juni, och innan året är slut ska ytterligare 467 badrum och toaletter och 282 kök vara renoverade. Det här nöjer sig miljöförvaltningen med, och föreslår därför alltså att nämnden ska ta tillbaka det tidigare beslutade vitesföreläggandet.

Samtidigt vill man att vite ska kunna utgå, om inte fastighetsägaren följer sin egen åtgärdsplan.

– Vi har valt att sätta ett vite på detta, för vi är väldigt angelägna om att man kommer att genomföra det enligt planen med tanke på de brister som vi faktiskt har sett i beståndet, säger Caroline Tandefelt.

Blir det mer ett sätt att kontrollera att de följer sin egen plan?

– Givetvis.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se