Skåne

Läkare till motangrepp efter anklagelser

Läkare i Skåne säger nu ifrån efter att vissa politiker och tjänstemän lagt skulden på vården, för att Caremas läkarbilar inte haft tillräckligt att göra. Samtidigt vill man att vårdcentralerna får tillbaka ansvaret för hembesöken.

– Jag tycker att det är oerhört beklagligt att politiska företrädare går ut och anklagar en hel yrkesgrupp för att motarbeta beslut, säger Ulla Feuk, ordförande för De skånska läkarföreningarna.

Hon menar att läkarföreningarna protesterar och kommer med argument inför ett beslut man ogillar, men när det väl är fattat rättar man sig efter det.

Carema har under sitt första år gjort mindre än hälften av det antal akuta hembesök som var tanken. Den politiska ledningen och den högsta sjukvårdsledningen har skyllt på vården, som inte anlitat Carema i tillräcklig utsträckning.

De skånska läkarföreningarna menar istället att de ofta långa väntetiderna på Caremas bilar kan ha bidragit till att vårdpersonal ibland drar sig för att anlita dem. Tidigare, när vårdcentralerna själva hade ansvaret för hembesöken, hade betydligt fler läkare spridda över hela Skåne jour och kunde komma snabbt. Vinsten var också att de ofta kände till patienterna.

– Vi vill mena att det är en bärande kvalitetsparameter att man har en så god kontinuitet som möjlighet för de äldre, och det fanns en bättre möjlighet att kunna ordna det tidigare, säger Björn Widlund, läkare på vårdcentralen i Sjöbo och ordförande i Distriktsläkarföreningen östra Skåne

Att läkarnas ursprungliga kritik mot verksamheten skulle handla om ett missnöje med att man gått miste om eftertraktad jourersättning, avfärdar Björn Widlund som nonsens.

– Jag tror inte att det är ett argument att någon ska ligga och vara krypskytt och försöka sabotera verksamheten. Det är inget hållbart argument utan istället ganska lågt, säger han.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se