Lund

35 000 kronor var för könsdiskriminering

De 24 kvinnor som stämt Lunds universitet för olaglig könsdiskriminering vid antagning till psykologutbildningen får rätt. Universitetet medger att de gjorde fel när tre män fick förtur till utbildningen och ger nu kvinnorna 35 000 kronor vardera i skadestånd.

Det är en fällande dom i ett liknande fall mot Sveriges lantbruksuniversitet i Svea hovrätt i december som ligger till grund för överenskommelsen.

– Det betyder ett avslut, på en ganska lång och energikrävande process, säger Elin Sahlin som är en av kvinnorna som stämt universitetet.

Det var inför höstterminen 2008 som 24 kvinnor sökte till psykologprogrammet i urvalsgruppen för folkhögskolebetyg. Endast manliga sökande antogs trots att kvinnorna hade samma betyg. Därför stämde kvinnorna universitetet i en grupptalan.

Männen fick förtur eftersom Lunds universitet kvoterar in underrepresenterat kön vid lika meriter, en möjlighet som finns genom högskoleförordningen. Men detta är alltså olaglig diskriminering enligt en dom i Svea Hovrätt i december.

Lunds universitet erkänner nu att de har gjort fel och ger kvinnorna skadestånd. Dessutom begär båda parter att överenskommelsen ska fastställas i en dom, vilket det troligen blir enligt chefjuristen Clarence Crafoord, som fört kvinnornas talan.

Han säger även att det kan finnas fler som har rätt till skadestånd.

– Nu börjar det bli mer och mer klart att Sveriges universitet och högskolor tvingas kompensera dem som diskrimineras. I förlängningen kan det bli tusentals människor som har den här rätten till skadestånd. Det är ju tusentals människor varje år som har diskrimineras de senaste åren och det är framförallt kvinnor, säger han.

I dag har universitetet ändrat antagningsordningen. Vid lika meriter görs urvalet först genom högskoleprovet eller intervjuer och därefter tas hänsyn till det underrepresenterade könet. Lunds universitet ska arbeta för att sökande inte ska diskrimineras i framtiden.

– Jag gör mitt yttersta för det. Vi ska naturligtvis se efter om det kan finnas något ytterligare fall. Då följer vi naturligtvis lagen där också, säger rektor Per Eriksson.

Regeringen kommer troligtvis att lägga fram en proposition om att plocka bort möjligheten att kvotera in underrepresenterade kön.

Melissa Dahlqvist
melissa.dahlqvist@sr.se