Lund

Livsfarligt preparat på vift

Polisen utreder nu hur det livsfarliga ämnet remilfentanil kunde stjälas från Skånes universitetssjukhus i Lund i helgen. De förvarades bakom två låsta dörrar.

- Ampullerna förvarades i ett läkemdelsförråd. För att komma dit måste man passera två låst dörrar och använda sitt identitetskort, säger Per Längby, pressansvarig på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Polisen utreder nu stölden. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Men preparatet är livsfarligt.

- Minsta uns överdos upphör andningen och man dör. Och det behövs inte mycket, säger Per Längby.

Preparatet används vid narkos, när en person ska sövas.

- Det är ett kortvarigt preparat, som vara verkar när det injiceras.