”Spirit of food” är inte olagligt

Kristianstads kommuns profil Spirit of food är inget brott mot språklagen. Det har Justitieombudsmannen, JO, kommit fram till. Tidigare har även Malmö Airport anmälts för att använda ett osvenskt namn.

Det var i slutet av november som en av medlemmarna i nätverket Språkförsvaret anmälde Kristianstads kommun till JO för kommunens slogan Spirit of food.

Nätverket presenterar sig som förkämpar för det svenska språkets egenvärde som måste försvaras bland annat gentemot engelskan.

Och enligt anmälaren bryter Kristianstads engelska slogan mot den nya språklag som infördes i juli förra året.

Lagen säger bland annat att svenska är huvudspråk i Sverige och att svenska ska vara språket inom den offentliga verksamheten.

Nu har JO kommit med sitt beslut i frågan. Efter en del resonerade utifrån språklagen om Spirit of food används i så kallade kärnverksamheter beslutar JO att inte kritisera Kristianstads kommun för användningen av den engelskspråkiga profilen.

Fast kommunen slipper inte helt undan. JO avslutar sitt skriftliga beslut med att det "tillställs Kristianstads kommun med en erinran om att språklagen ålägger det allmänna ett särskilt ansvar för att svenskan används".

För att summera så kan alltså slutsatsen vara att Språkförsvarets anmälan slutade med en lättare uppläxning av Kristianstads kommun. Tor Danielsson
tor.danielsson@sr.se