Skåne

Fritt fram upphandla ryggortopedin

Region Skåne gjorde inget fel under upphandlingen av ryggortopedin vid Ängelholms sjukhus. Det slår förvaltningsrätten i Malmö fast, som tidigare stoppat upphandlingen. Nu kan kontrakt skrivas.

Den första februari skulle egentligen ryggortopedin vid Ängelholms sjukhus redan ha tagits över av ett privat företag. Uppdraget handlar om att ta emot drygt 2000 läkarbesök och göra 400 ryggoperationer årligen. Men förvaltningsrätten i Malmö, som tidigare hette länsrätten, stoppade tillfälligt upphandlingen, efter att ett vårdföretag överklagat den.

Företaget invände mot att Region Skåne under upphandlingens gång ändrat förutsättningarna. Från början krävde man att företaget som tog över skulle hyra två operationssalar med personal, men det ändrades senare till en sal. Enligt företaget minskade kostnaderna då med runt tio miljoner kronor. Med de ursprungliga kraven ansåg inte företaget att det gick att få ekonomi i verksamheten och lade inget anbud.

Förvaltningsrätten håller med om att det rör sig om väsentliga förändringar i upphandlingsunderlaget, men i och med att Region Skåne annonserade förändringarna och även förlängde anbudstiden, anser man att alla intresserade fick samma chans att ta ställning till om man skulle lägga ett anbud.

Därför avslår man alltså företagets överklagan och gör det fritt fram för avtalsutskottet i Region Skåne att slutföra upphandlingen och teckna avtal med ett företag. När driften kan tas över är oklart.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se