Höganäs

Tre dagar gamla fluglarver i såret

När en patient från ett vårdboende som drivs av företaget Attendo Care i Höganäs kom till hudkliniken i Lund upptäcktes det att patienten hade tre dagar gamla fluglarver i ett sår.

Sjuksköterskan, som struntat i att lägga om såret på rätt sätt, har även begått andra tjänstefel vilket nu lett till en anmälan enligt Lex Maria.

– Så här ska det inte gå till på någonstans i vården. Så fort vi insåg hur olämplig personen var så stängde vi av henne och såg till att avsluta anställningen, säger Jonas Morian, säger presschef på Attendo Care.

Den anmälan som skickats till socialstyrelsen enligt Lex Maria beskriver tre händelser som den nu avskedade sjuksköterskan varit inblandad i. Två händelser handlar om felmedicinering och efter den sista av händelserna ska sjuksköterskan ha sjukskrivit sig från jobbet men ändå gått sig dit för att kopiera patientens journalhandlingar och tagit med sig dem hem, vilket är brott mot sekretessen.

Den sista händelsen som inträffade innan sjuksköterskan slutligen blev avskedad, upptäcktes när en patient kom till hudkliniken i Lund. Personalen upptäckte att patienten hade fluglarver i ett sår. Sjuksköterskan hade struntat i hudklinikens ordination med omläggning av såret varannan dag.

Enligt Jonas Morian, presschef på Attendo Care, så har de nu skärpt sina rutiner när det gäller att kontrollera referenser vid anställning av nya medarbetare.