Helsingborg

Största satsningen på 30 år

I kväll onsdag fattar Helsingborgs kommunfullmäktige beslut om att gå i borgen för Öresundskrafts nya förbränningsanläggning Filbornaverket. Det är Öresundskrafts största investering på 30 år och kommer att kosta 1,85 miljarder kronor. Verket ska stå färdigt om tre år och ta emot sopor från hela nordvästra Skåne.

Det finns flera skäl till att Öresundskraft gör satsningen. Idag går Västhamnsverket på pellets och priset på pellets har gått upp. Som pelletsanläggning har man kunnat sälja gröna certifikat, men den rätten försvinner om några år och då behövs nya inkomstkällor för att hålla nere priset på fjärrvärme.

Dessutom saknar Helsingborg en förbränningsanläggning för restsopor.

Filbornaverket kommer att kunna ta emot sopor i en storleksordning av 50 lastbilar om dagen och Öresundskraft får betalt för att ta emot soporna.

– Det här betyder ändå inte att folk ska börja slarva med källsorteringen, säger Lars Inge Persson affärsområdeschef på Öresundskraft. Visserligen är förbränningen helt OK ur miljöperspektiv, men trots allt är det bäst om så mycket som möjligt kan återvinnas.

Gunilla Nordström
gunilla.nordstrom@sr.se