Skåne

Snön påverkar även vildsvinen

Den snörika vintern innebär problem inte bara för oss människor. De skånska vildsvinen har det också bekymmersamt.

– Nu får man väl se den här vintern som tillfällig. Men den tar hårt och bromsar allt vilt, säger Henrik Barnekov som är jaktvårdskonsulent med fältansvar för vildsvinshantering i södra Sverige. 

Snön ligger djup i Uddarps naturreservat utanför Kristianstad. Området är vanligtvis perfekt terräng för vildsvin med blandat lövskog, kärr och granskog. Vildsvinen är i huvudsak växtätare och så här på vintern använder de sitt tryne för att böka upp ekollon, rötter och andra godsaker. Men om snötäcket är för tjockt kan det bli problem att komma åt maten. 

– De kommer säkert att söka sig fram mot hus, säger Henrik Barnekov. 

Vildsvin har de senaste åren etablerat sig i södra Sverige där de ofta upplevs som ett problem, inte minst för bönder, eftersom djuren bökar upp marken.

Henrik Barnekov tror inte att vildsvinsbeståndet i Skåne kommer att påverkas av matbristen så länge snödjupet inte överstiger 70 centimeter. Däremot kan snön indirekt komma att minska beståndet. Det genom att kultingarna blir nerkylda av all vätska när snön smälter.

Lina Sundahl Djerf
lina.sundahl-djerf@sr.se