Malmö

Islamic Center JO-anmäler Förvaltningsrätten

Islamic Center i Malmö JO-anmäler den tidigare länsrätten, numera Förvaltningsrätten i Malmö. Anledningen är den dom som rätten fällde i början av december, enligt vilken Islamic Center måste betala nästan 900 000 kronor i skatt.

Islamic Center anser inte att rättegången var rättvis eftersom domstolen inte lät Skatteverket bemöta ett yttrande som Islamic Center lämnade in i målet. Själva skattedomen har Islamic Center överklagat till Kammarrätten i Göteborg.