Malmös värdefullaste träd får nytt hem

Ett 80 år gammalt glanshagtornsträd grävdes i dag upp med rötterna vid Entré i Malmö. Flytten av ett av Malmös mest värdefulla träd har planerats i fem år.

En bulldozer drog drygripen ett 20-tal meter till en nyanlagd park som ska bli trädets nya hemvist.

Trädet ingår i en grupp av sex glanshagtornsträd som stått på samma plats sedan 1930-talet, omgivna av en alltmer ökande trafik och ett nybyggt köpcentrum.

Trädgruppen räknas som en av de tio mest intressanta trädobjekten i svenska parker, enligt SLU i Alnarp.