Skåne

Miljöpartiet avslöjar inte partner

Miljöpartiet i Region Skåne vill satsa på kollektivtrafiken och på hälsofrämjande arbete den kommande mandatperioden. Men vilka partier man vill samarbeta med efter valet ger man inget svar på.

– Vi väljer att arbeta med dem där vi får grön politik genomförd, och vi får se var det landar, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Idag presenterade Miljöpartiet sitt regionpolitiska program för kommande mandatperiod. Anders Åkesson vill inte slå fast om det redan nu finns frågor som man inte tänker göra avkall på vid ett eventuellt samarbete efter valet, men han säger att kollektivtrafiken och klimatarbetet är centrala frågor. Vad det gäller skatten vill man inte heller låsa fast sig.

Miljöpartiets regionpolitiska program genomsyras annars av en välkänd grön politik. Det handlar om trängselskatt, kilometerskatt för tung trafik, mer ekologisk mat, ett fossilfritt Skåne och så vidare. Anders Åkesson själv räknar upp de viktigaste områdena:

– Det är ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågan, en tydlig satsning på kollektivtrafiken och att se till att de områden inom vården som är underfinansierade får en uppdatering, säger han.

Inom vården vill man se mer hälsofrämjande och förebyggande arbete. Man vill också avskaffa sjukvårdsavgifterna för barn, och det ska man se som ett vallöfte.

– Ja, det går vi till val på, absolut, säger Anders Åkesson.

Kan du ge fler exempel på vallöften?

– Vi vill ta bort avgiften för psykiatrins tvångsvård, vi vill lägga mer skattepengar på kollektivtrafiken och ha mer tåg och bussar.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se