PNB Entreprenad räddat?

Möjligheterna att rädda byggföretaget PNB Entrepenad i Malmö har nu ökat.
Den största fodringsägaren - Skånes provisbank - har idag sagt ja till en rekonstruktion. Sedan tidigare har även flera mindre fodringsägare gått med på en rekonstruktion. PNB Entreprenad har totalt runt 220 miljoner kronor i skulder till 1 500 leverantörer. Skulden till banken är 115 miljoner kronor. Rekonstruktionen kommer sannolikt att ledas av Ola Sellert på Ackordscentralen.