Malmö Stad JO-anmäls

Anledningen är att kommunen, trots att regeringsrätten beslutat att det är olagligt, bedriver ambulansverksamhet och också har lämnat in anbud om att få fortsätta med det.
Det är en privatdriven stiftelse i Stockholm "Den nya välfärden" som står bakom anmälan till JO. JO har möjlighet att rikta kritik mot kommunens agerande men också eventuellt väcka åtal för tjänstefel.