Dyrt att inte låna i schweizerfranc

Nu kommer notan från riksgäldskontorets beslut förra året att Öresundsbrokonsortiet inte får låna pengar i valutan schweizerfranc. Riksgälden ansåg att det var ett allt för högt ekonomiskt risktagande.
Det är ett beslut som Öresundsborkonsortiet förlorar mycket pengar på. Enligt konsortiets VD Sven Landelius motsvarar det en effekt på runt 120 miljoner kronor i ökade kostnader för det innevarande året. – Under 2003 så rör sig effekten om storleksordningen 290 miljoner Skr. För 2004 så bedömer vi en direkt ökad kostnad på i storleksordningen 120 miljoner Skr. Och det är mycket pengar, det motsvarar faktiskt intäkter från 2 250 personbilar per dag under hela året.