Färre häckande strandfåglar

De strandfåglar som häckar i Skåne blir allt färre och många arter håller helt på att försvinna, det visar en inventering som länsstyrelsen har gjort.
Det finns flera orsaker till minskningen bland annat att strandnära marker växer igen. Nya jordbruksformer, färre insekter, fler mårdar och minkar är andra möjliga anledningar. Bland annat har Kärrsnäppa och Brushane minskat, medan till exempel den svartbenta strandpiparen helt har försvunnit, visar inventeringen.