Kinesiskt oljeutsläpp kostade 30 miljoner

Nu börjar processen med att få det kinesiska rederiets försäkringsbolag att betala notan för de svenska myndigheternas kostnader för oljesaneringen efter Fu Shan Hais förlisning. Omkring 30 miljoner kronor krävs från försäkringsbolaget.
Räddningsverket har betalat ut nästan 30 miljoner kronor till Kustbevakningen, Räddningstjänsten i sydöstra Skåne, och Ystads och Simrishamns kommuner. Saneringen mest kostsamma Det är kostnader som organisationerna haft för sin inblandning i det arbete som skapades i och med Fu Shan Hais förlisning i slutet av maj förra året. Framförallt handlar de om kostnader för oljesaneringen. Ystad störst kostnader Ystad kommun och räddningstjänsten där har fått omkring 20 miljoner kronor för arbetet med att sanera oljan. Kustbevakningen drygt sex miljoner för deras merkostnader i samband med olyckan, och Simrishamns kommun knappt en miljon kronor. Räddningsverket driver processen Räddningsverket tar hand om alla kostnader och ska sedan driva in pengarna från det kinesiska rederiets försäkringsbolag. - Vi har anlitat en jurist som är expert på internationell sjörätt. Inom kort har vi sammanställt samtliga kostnader och då skickar vi materialet till honom, säger Margaretha Eriksson på Räddningsverket i Karlstad. Kommer det att ta lång tid att få ut pengarna? - Om vi har otur kan det ta ett år. Om vi har tur går det på några månader. Det är inte alltid försäkringsbolagen har förståelse för de kostnader som blir i samband med oljesanering, säger Margaretha Eriksson. Utöver de 30 miljoner som det svenska räddningsverket vill ha, kräver danska myndigheter omkring 34 miljoner danska kronor i ersättning.