Malmös kulturpolitiker sågar regionens utredning

Kulturpolitikerna i Malmö sågar Region Skånes scenkonstutredning. Vid ett gemensamt sammanträde bestämde Malmös kulturnämnd och kulturkoncernens styrelse att framföra kritiken brevledes till Region Skåne.
Ordföranden i kulturkoncernen Birgit Hansson säger att utredningen är undermålig, tunn och tillmäts dessutom alldeles för stor betydelse, bland annat har regionen planer på utforma en scenkonstplan utifrån utredningen. Politikerna är bland annat kritiska till att utredningen slår fast att teatrarna bör turnera mer men ger ingen ekonomisk lösning för hur detta kan genomföras.