Scouter vill ha näringslivshjälp

Svenska scoutrådet vill ha hjälp av det skånska näringslivet för att göra sig slagkraftiga i kampen om vilket land som ska få arrangera världsscoutjamboreen 2011 i Rinkaby.
Svenska scoutrådet har sökt ekonomiskt stöd från Kristianstad kommun och Region Skåne men för att förankra intresset av arrangemanget i regionen vill scouterna även ta hjälp av näringslivet. Ingvar Lövkvist som är mark- och expolateringschef på kommunen i Kristianstad säger att det blir ett ömsesidigt utbyte mellan näringslivet och scouterna. Scouterna kommer att få en ekonomisk hjälp medan näringslivet i Skåne marknadsförs.