Skåningar mest nöjda med buss och tåg

Resenärerna är i Skåne är mer nöjda med sin kollektivtrafik än kunderna i grannlänen Kronoberg Halland och Blekinge. Det visar en jämförelse av länstrafikbolagens kundbarometer för förra året.
I Skåne är 75 procent av resenärerna nöjda med buss och tågtrafiken totalt sett. Det är bäst i Sverige. Men också resenärerna i Kronoberg (73), Halland (72) och Blekinge (70) är mer nöjda med länstrafiken än genomsnittet i Sverige. Resenärerna har fått betygsätta 18 olika områden inom länstrafiken, och det finns stora skillnader i hur nöjda kunderna är med de olika sydsvenska länstrafikbolagen. 62 procent av skåningarna tycker det är prisvärt att åka kollektivt, men det tycker bara 47 procent av halläningarna. När det gäller pålitligheten är 82 procent av kronobergarna nöjda, men bara 70 procent av skåningarna, och ännu färre blekingar, 66 procent. Medan blekingarna alltså är mest missnöjda i Sydsverige med själva trafiken tycker nästan 80 procent att personalen är trevlig och att det är rent och snyggt ombord. I Skåne upplevs däremot är det bara 70 procent som är nöjda med personalen och städningen. Undersökningen visar ocskå att resenärerna tycker det är viktigt att länstrafiken är lyhörd. Men det har bolagen svårt att leva upp till. Mest hörsammade är halläningarna. Där uppfattar nästan 40 procent av resenärerna länstrafiken som lyhörd.