Haschmissbruk ger rätt till tandvård

Trots att man förstört sina tänder genom missbruk har man rätt till socialbidrag för att laga dem. Det visar en dom i länsrätten i Skåne.
Utvecklingsnämnden i Helsingborg vägrade betala tandvård för en 50-årig man, skälet var att mannen är haschmissbrukare. Tandläkarräkningen var på drygt 14 000 kronor, och eftersom mannen inte gick med på att gå i behandling och sluta med sitt missbruk, så ansåg nämnden att han snabbt förstöra dom nya tänderna. Men länsrätten konstaterar i sin dom att man har rätt till socialbidrag till tandvård, och att det är förtroendetandläkare som ska bedöma vad som är rimligt. Och eftersom tandläkaren inte säger nej på grund av haschmissbruket, ja då har inte heller nämnden rätt att avslå ansökan på grund av missbruk. Länsrätten anser att den 50-årige narkotikamissbrukaren i Helsingborg ska få sin tandvård för drygt 14 000 kronor.