Ny order till PNB Entreprenad

PNB Entreprenad i Malmö fick på tisdagen ytterligare en order som sträcker sig en bit in i framtiden.

Det är Öresundskraft i Helsingborg som skrivit avtal med PNB Entreprenad om ny- och tillbyggnad av bolagets eldistributionsnät och optiska nät.

Avtalet löper till och med 2005 skriver PNB Entreprenad i ett pressmeddelande. Dessutom finns en option för förlängning.

Anotos vd Örjan Johansson säger att Kina på sikt är en av de viktigaste marknaderna.