Ingen sammanslagning av universitetssjukhusen

Det blir ingen sammanslagning mellan sjukhusen i Malmö och Lund. På måndagen diskuterade representanter från Region Skåne och de två universitetssjukhusen istället ett intensivare samarbete då det gäller den högspecialiserade vården.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att diskutera hur den högspecialiserade vården i Skåne och i Sverige ska se ut i framtiden. Och på mötet igår stod det klart att ett samarbete mellan universitetssjukhusen i Malmö och Lund är modellen.


- Det mest glädjande är att bägge sjukhusledningarna driver på för att vi ska förbättra samarbetet. Det är inte konkurens längre utan det är samverkan kring högspecialiserad vård, säger Uno Aldegren (s), ordförande i regionstyrelsen.

Satsar på samarbete
Kulturen på de två sjukhusen är olika och länge har samarbetet mellan Lund och Malmö gått trögt. Men nu verkar de båda sjukhusledningarna förankrat samarbetsidén bland de anställda.


Sammanslagning inte längre aktuell
Tidigare har planer funnits på att slå samman de båda universitetssjukhusen i Lund och Malmö, men det kommer nu inte att ske.


- Nej, det är inte aktuellt för närvarande. Nu kraftsamlar vi för samarbetet istället, säger Uno Aldegren.