JO granskar ambulansanbud

JO ska granska Malmö stads beslut att lägga anbud till regionen på att fortsätta med sin ambulansverksamhet.

Bakgrunden är domen från i december då regeringsrätten slog fast att kommuner inte får bedriva ambulanssjukvård. Trots detta bestämde Malmö i början av januari att lämna in anbudet, och det är därför JO nu tar upp frågan efter en anmälan.