HÄSSLEHOLM

Finjasjön mår sämre än befarat

Läget för Finjasjön i Hässleholm är sämre än vad man tidigare trott. Sjön har stora problem med bland annat algblomning. Vinterns notfiske visar att det finns för få rovfiskar och för många fiskar som äter djurplankton.

Nu har sjön 25 procent rovfisk och 75 procent  plankton och botttenlevande fisk, berättar Johan Forssblad från företaget Regito som jobbar med att undersöka sjön.

- Tidigare provfiskningar har visat att fördelningen ligger på hälften och det bör det vara, säger han.

Problemet är att näringskedjan i sjön är i dålig balans. När det finns för få rovfiskar, så äts inte tillräckligt många planktonätande fiskar. Det innebär i sin tur att de fiskarna äter upp alldeles för mycket djurplankton. Och då blir det brist på plankton som håller sjön ren från växtdelar.

Under vintern fiskade man upp 10 ton fisk, men det behöver fiskas upp ännu mer av det planktonätande beståndet.

Planktonsamhället behöver bli mer varierat då det är bättre för sjön, säger Johan Forssblad från Regito.