Borrningar efter hetvatten fortsätter

Det omstridda geotermiprojektet på Gastelyckan i Lund, där Lunds Energi borrat efter hetvatten för fjärrvärmenätet, kommer att fortsätta.

Trots att de tidigare försöken att hitta tillräckligt hett vatten på 3 500 meters djup misslyckades, beslutade Lunds Energis styrelsen på onsdagen om nya borrningar.


Den nya brunnen görs grundare och tester tyder på att man där skulle kunna hitta ett tillräckligt flöde av 40-gradigt vatten som ska kunna användas i fjärrvärmenätet.