Höga bullernivåer på malmödagis

Ljudnivån på förskolorna i Malmö ligger nära gränsen och ibland över för vad som är lämpligt. Det visar en pilotundersökning som gjorts av miljöförvaltningen. Mätningar har gjorts på tre förskolor och nu kan det att bli fler.

De tre förskolorna Södervärn, Valdemarsro och Sparvens förskola på Rosengård försågs med ljudnivåmätare i lekrum och i matsalen. Under två dagar mätte man sedan ljudnivå.


Enligt Socialstyreslen bör inte ljudnivån på en förskola överstiga 75 decibel, går den över 85 decibel finns det risk för hörselskador.


Ljudnivån på de tre Malmöförskolorna pendlar mellan 64 och 81 decibel, enligt undersökningen.


På en av de undersökta förskolorna kommer man nu att sätta upp plattor på väggarna som ska dämpa ljudet. Några ytterligare åtgärder kommer inte miljöförvaltningen att vidta.


Men man hoppas att man ska få undersöka ytterligare förskolor och kanske också skolor i framtiden.