Utökat samarbete mellan Ystad och Skurup

Skurups och Ystads kommuner tar nu ännu ett steg närmare varandra. Den här gången är det kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor som ska börja samarbeta.

- De ska kunna hjälpa varandra med personal vid frånvaro eller arbetstoppar, säger Bo Strömgren, kommunchef i Skurup. Dessutom vill man kunna utnyttja specialkompetens som bara finns i en av kommunerna.


Samarbetet är ett led i de båda kommunernas närmande till varandra. Redan idag samarbetar de med gymnasieskola och räddningstjänst.


- För att klara alla kommunens uppgifter i framtiden är det viktigt att hitta fler områden att samarbeta på, säger Bo Strömgren.


Ett framtida samarbetsområde kan vara utbildningen av den egna personalen, ett annat en gemensam telefonväxel. Men Bo Strömgren säger att det inte finns nåt område som helt kan uteslutas. Någon sammanslagning mellan kommunerna är dock inte aktuell.


<div align=right>


<A HREF=”mailto:fredrik.svenningsson@sr.se?SUBJECT=Mail_fran_nyhetssidan” title=”Skicka e-post till reportern”><b>Fredrik Svenningsson</b></a>


</div>