Helsingborg

Äldre får pendla utan peng

Om två veckor får alla Helsingborgare över 75 år åka gratis i kollektivtrafiken, det vill säga på stadsbussar, tåg och regionbussar inom kommungränsen.

Gratisresorna gäller när det är lågtrafik, 09.00-15.00 och efter klockan 18.00 samt helger, från den första april. Alla som har rätt till gratisresor ska få ett så kallat Jojo-kort hem i brevlådan.