Samres vill vänta med nytt datasystem

Just när färdtjänsten och sjukresorna börjat fungera i Skåne har Skånetrafiken bestämt att ett nytt datasystem för beställningscentralerna ska införas. Och enligt beställningscentralen Samres blir det nu nytt strul med bilar som aldrig kommer till handikappade som väntar.

– Konsekvenserna för resenärerna blir fler förseningar och minskad tillgänglighet på telefon, säger Samres vd Björn Falk.


Vill vänta
Det nya datasystemet heter Pass, och det skulle alltså Samres gärna säga. Men från och med i sommar ska Pass börja användas i Skånetrafikens nya beställningscentral i Lund. Och sen i höst är det meningen att Samres också byta till det nya datasystemet, som ger en möjlighet att samordna taxi med buss och tåg. Men Samres vill vänta, nu när färdtjänsten och sjukresorna börjat fungera bra.


– Det som verksamheten behöver mest är stabilitet, och det vore bra om man lugnade sig lite grand med att göra för stora förändringar, säger Björn Falk.


Misslyckat försök
Pass användes i Kristianstad sommaren 2002 men då gick allt snett, med uteblivna bilar och svårt att komma fram på telefon. Och frågan är om systemet nu är tillräckligt förbättrat.


– Vår uppfattning är att systemet inte är testat på det sätt att man kan utesluta varje möjlighet till allvarliga fel, och då blir det kaos, säger Björn Falk.


Systemet är redo
Skånetrafiken håller med om att det finns en risk för nya störningar i servicetrafiken, och handikappade kommer att få stå och vänta på färdtjänst som aldrig kommer.


– Ja, men nu har systemet utvecklats och testats hela förra och året och vår bedömning är systemet nu är redo att användas, säger Skånetrafikens chef Gösta Ahlberg. Systemet ska införas förr eller senare, och det är bättre att införa det i en bra och fungerande miljö, säger han.


Torbjörn Esping