Stora skillnader i hyreskostnader i samma hus

Ideella föreningar som hyr lokaler av Malmö stad behandlas olika av det kommunala Stadsfastigheter. Hyran för liknande lokaler i samma hus kan variera över 100 procent.

Föreningen Hemgårdar i Malmö hyr en lokal i Bellevue gård för sin montessoriförskola. I samma hus hyr Friluftsfrämjandet en ungefär lika stor lokal. Hemgårdar betalar över 1000 kronor per kvadratmeter och år, Friluftsfrämjandet mindre än hälften så mycket. Stadsfastigheter förklarar skillnaden med att Hemgårdars lokal har byggds om mycket de senaste åren.


- Är det så att de vill hyra får de betala vad det kostar. Vi ska vara affärsmässiga, säger Anders Hultgren som är chef för Stadsfastigheter.


Men på föreningen säger man att man själv stått för alla ombyggnationer och står dessutom för de löpande driftskostnaderna. Man ifrågasätter hur affärsmässiga Stadsfastigheter egentligen är.


- Vi erbjöd oss att ta Friluftsfrämjandets lokaler till den hyra vi har när deras kontrakt löpte ut, men det fick vi inte. Hade Stadsfastigheter varit ekonomiskt sinnade så borde de ju ha tagit det erbjudandet och fått in 120 000 mera per år, säger Jonas Vikbladh som är ordförande i montessoriföreningen Hemgårdar.


På Stadsfastigheter säger man att man inte behandlar föreningar olika beroende på vad de sysslar med, men det tror inte Jonas Vikbladh på.


- Antingen särbehandlas vår friskola negativt, eller också särbehandlas Friluftsrämjandet positivt, säger Vikbladh.