Politiker kritiserar vårdcentraler

Politikerna i Region Skåne kritiserar de vårdcentraler som försöker hindra patienter att gå till sjukgymnaster utanför den egna vårdcentralen. Det kom fram i en debatt igår kväll.

Debatten anordnades av Legitimerade sjukgymnasters riksförbund i Skåne.

 – Så som det ser ut i dag, att man känner sig tvingad att gå till vårdenhetens sjukgymnast, så får det inte vara, säger Berit Wirödal (KD), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Som vi berättat de senaste dagarna finns det patienter som upplever att vårdcentralerna försöker hindra dem från att gå till privata sjukgymnaster för att dämpa kostnaderna, och berättelserna förvånade politikerna.

– Om det stämmer, så är det allvarligt. I och med att man har lagt sjukgymnastikens pengar på vårdenheterna så kan det bli vissa avarter, och det måste vi stävja, säger Carl Johan Sonesson (M), förste vice ordförande i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne.

De privatpraktiserande sjukgymnasterna Gunilla Thellmark och Margareta Arin från Bjuv respektive Lund lyssnade på debatten.

– Jag tycker att det var en bra debatt, och jag fick en känsla av att vi väckte politikerna, och att de började begrunda vissa saker lite djupare, säger Gunilla Thellmark.

– Jag tyckte det var intressant att höra hur politikerna ändå växlade lite om de ska lägga en del av pengarna utanför vårdenheterna, säger Margareta Arin.

De flesta politikerna var ändå eniga om att det är rätt system att dela ut pengarna för sjukgymnastiken till vårdcentralerna, men om det visar sig att patienter verkligen kommer i kläm sa sig flera vara beredda att ompröva systemet.

– Jag tycker att det är för tidigt innan det ens har gått ett år av hälsovalet att dra några slutsatser att man ska ändra, men vi måste följa det. Det är det som är huvudbudskapet, säger Carl Johan Sonesson.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se