Malmö

Sifo bekräftar moderat trend i Malmö

Trenden att moderaterna går bra i storstäderna bekräftas av en opinionsundersökning som Sifo gjort åt Sveriges Radio. I Malmöområdet är trenden ännu starkare än i Stockholm och Göteborg.

Moderaterna hamnar etta på listan över vilket parti som har den bästa politiken både när det gäller sysselsättning, utbildning, äldrevård och sjukvård. Deras politik är också populärare i miljö- och klimatfrågor än i de andra storstadsområdena.

I Malmöområdet, där bland annat Lunds, Trelleborgs, Vellinge och Lomma kommuner också ingår, är moderaternas politik populärare än riksgenomsnittet på ett flertal områden. I Stockholms- och Göteborgsområdet däremot är det i stort sett bara i sysselsättningsfrågor som moderaternas popularitet är större än i övriga landet.

I Malmöområdet är det till exempel fler av de tillfrågade som föredrar moderaternas sjukvårdspolitik än Socialdemokraternas. Medan det i både Stockholms- och Göteborgsområdet är tvärtom.

När det gäller miljö- och klimatfrågor är det miljöpartiets politik som går hem bäst över hela landet. Men medan den går hem ännu bättre än riksgenomsnittet i både Stockholms- och Göteborgsområdena så går den i stället hem sämre än riksgenomsnittet i Malmöområdet.

När det gäller miljö- och klimatfrågor är det miljöpartiets politik som går hem bäst över hela landet.

Men medan den går hem ännu bättre än riksgenomsnittet i både Stockholms- och Göteborgsområdena, så går den i stället hem sämre än riksgenomsnittet i Malmöområdet.

Undersökningen visar också att många väljare är osäkra på vilket parti som har bästa politiken. Beroende på ämnesområde har mellan varannan och var tredje tillfrågad svarat att de är tveksamma eller inte vet.