Malmöbor varnas för att använda grundvattnet

Malmös grundvatten är på sina håll så förorenat att det inte bör användas. Det visar en rapport som miljöförvaltningen tagit fram.

Man har också en ganska klar bild över var i staden grundvattnet är sämst.


- Det mest förorenade vattnet är i ett stråk från centrala Malmö sydost ut mot Sofielund, säger Ulf Imander som är avdelningschef på miljöförvaltningen.


Förutom klorföreningar som vinylklorid hittar man i de här delarna av stan lösningsmedel och mineralolja i grundvattnet. På andra håll i Malmö nära parker och jordbruk är det istället bekämpningsmedel som till exempel mekaprop som förorenat.


Någon större risk att föroreningarna sprider sig tror inte miljöförvaltningen finns. Grundvattnet under Malmö är stabilt och rör sig sakta. Halterna är heller inte oroväckande höga, ändå menar man att grundvattnet i de värst drabbade områdena inte bör användas, varken till dricksvatten eller till bevattning.