Fler våldtäkter anmäls

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälda våldtäkter i Skåne var 23 procent fler 2003 jämfört med året innan.

– Ökningen är en direkt konsekvens av att vi har uppmärksammat kvinnovåldet som ett samhällsproblem och har satsat mycket resurser på att uppmärksamma kvinnovåld i Malmö, säger Anna Gustafsson, chef för familjevåldsenheten vid Malmöpolisen.

Sedan kvinnofridspropositionen kom 1998, har man gett utbildningar och startat samverkansgrupper mellan flera myndigheter. Och satsningarna har enligt Anna Gustafsson gett resultat:
– Man kan se att anmälningar om kvinno- och barnmisshandel ökar i samma takt som våldtäkterna. Ett tecken på att våra insatser fungerar.