Region Skåne kan ta över ambulansverksamhet

Region Skåne överväger att stoppa upphandlingen av ambulansverksamhet i Sydvästra och Nordvästra Skåne. Det innebär att Regionen själv skulle driva ambulansverksamheten.

Politiker och jurister har funderat mycket sedan regeringsrätten före jul diskvalificerat kommunerna Malmö och Helsingborg i tävlingen om vem som ska få kontraktet att köra ambulanserna i nordvästra och sydvästra Skåne nästa år och fem år framåt.

Inriktningen har varit att rädda kvar en offentlig konkurrent till de privata aktörerna. Kommunerna har trots domstolsutslaget lämnat in sitt anbud, och om lagen skulle ändras mycket snabbt så skulle kanske kommunerna kunna fortsätta köra, men det är en riskabel väg.

En annan väg som prövas är att Malmö, Helsingborg och Region Skåne bilda en gemensam nämnd som sen skulle ta över ambulanspersonalen och ambulanserna från kommunerna. Men det är för sent. Anbudstiden har redan gått ut, och enligt upphandlingsförvaltningen, MA-skåne, så kan man låta någon annan ta över sitt anbud.

I praktiken tycks Region Skåne ha två val. Antingen fullföljer man upphandlingen och tar man det billigaste och bästa budet som kommit in från privata entreprenörer. Eller så stoppar Region Skåne upphandlingen och bestämmer sig för att bedriva ambulansverksamheten i egen regi.

Enligt Sveriges Radio Malmös källor lutar den politiska majoriteten åt det senare alternativet - att stoppa upphandlingen och låta Region Skåne driva ambulansverksamheten i Sydvästra och Nordvästra Skåne själv.