Byggnadsblockad var regelrätt

Arbetsdomstolen (AD) gör bedömningen att fackförbundet Byggnads i Malmö inte bröt mot några regler när man satte företaget Huskoncept i Skåne AB i blockad i slutet av förra året.

Bolaget har stämt Byggnad till AD för blockaden. Målet är utsatt till i slutat av februari, men ett så kallat interimistiskt beslut har nu tagits i väntan på att målet ska avgöras. Det beslutet ger alltså Byggnads rätt att genomföra blockaden.


Byggnads satte Huskoncept och en rad andra företag i blockad eftersom man inte ville teckna kollektivavtal för de utländska arbetare som fanns på företagens arbetsplatser.


Företaget har hävdat att man inte hade några anställda utan bara inhyrda egenföretagare. Därför menar man att stridsåtgärden varit felaktig. Men AD gör bedömningen att företaget åtminstone haft en anställd. Och att byggnads därför hade möjlighet att sätta företaget i blockad.

Den 24 februari ska huvudförhandlingar hållas i arbetsdomstolen.


hans.dahlgren@sr.se