Bussbolag slipper skatt för herrelös sprit

Bussbolagen kommer i fortsättningen inte behöva skatta för sprit som deras passagerare inte vill kännas vid. Det blir följden av en dom i regeringsrätten.

Domen gäller bussbolaget Bönas Buss & Taxi i Ljungby som krävdes på skatt för sprit som tullen hittade vid en kontroll i en av bolagets bussar som kom till Helsingborg från Danmark vintern år 2000. Ingen av passagerarna anmälde sig som ägare. Istället krävdes bussbolaget på skatten.

Bussbolaget överklagade till länsrätten som gav bolaget rätt. Målet överklagades till kammarrätten som gav tullen och Riksskatteverket rätt. Nu har regeringsrätten slagit fast att det visserligen är den som utför leveransen som ska betala skatten - men eftersom det i det här fallet är troligt att någon eller några av passagerarna förde in spriten, slipper bussbolaget betala.