9 000 år gammal lövskog hittad i Malmö

För omkring 9 000 år sedan fanns det en lövskog i området vid Malmö Central och Hjälmarekajen.

Arkeologer har hittat rester av träd när man gräver för Citytunneln och den underjordiska stationen vid centralen.

Resterna av träd och även bearbetad flinta har hittats på en nivå av fyra meter under vattenytan.

Man hoppas nu närmare kunna bestämma när vattennivån i Öresund höjdes och skogen försvann.