Remissvar om tingsrätterna inlämnade

I dag kom de sista remissvaren till Domstolsverket angående omorganisationen av Skånes tingsrätter. Tre förslag är aktuella. Antingen blir det fyra tingsrätter i Skåne: I Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

Enligt de två andra förslagen ska man i fortsättningen ha fem tingsrätter.

Men frågan är om den femte ska ligga i Ystad eller Trelleborg?
Kommunstyrelsens ordförande i Ystad, socialdemokraten Kent Mårtensson vill givetvis att tingsrätten ligger kvar i staden:
– Vi är en expanderande del av Skåne och när tingsrätten i Simrishamn lades ner för två år sedan lovade man att det skulle bli den sista nedläggningen.

Enlig Martin Andersson på Domstolsverket är alternativet att behålla tingsrätten i Trelleborg dåligt. Något som kommunstyrelsens ordförande Egil Ahl inte håller med om. Han ser helst att både Ystads och Trelleborgs tingsrätter ska finnas kvar. Utredningen borde läggas ner, både Ystad och Trelleborg behöver en tingsrätt, säger han.

Men om Trelleborgs tingsrätt skulle läggas ner ser Egil Ahl hellre att man tillhör Malmös Domsaga än Ystads.
– Kommunikationerna till Malmö är bra, till Ystad är de värdelösa. Det tar helt enkelt för lång tid att köra dit, Säger Egil Ahl.

Domstolsverket kommer nu att granska remissvaren för att sedan föreslå ett av alternativen till regeringen som sedan tar beslut i frågan.