Attityder om Öresundare undersökta

Är danskar mer hjälpsamma än svenskar? Är svenskarna mer pålitliga än danskarna? Det är frågor som väcks av resultatet i en opinionsundersökning som olika svensk-danska Öresundsorganisationer gjort om attityderna till grannarna på andra sidan Sundet.

I undersökningen som kallas Öresundskompass, framgår att svenskarna känner sig mer som Öresundsmedborgare än vad danskarna gör. Kanske lite överraskande är att man känner sig mer som Öresundsmedborgare ju äldre man är.


60 procent av danskarna kunde namnet på en svensk politiker, medan bara 37 procent av svenskarna kunde namnet på en dansk. Något fler svenskar fann att danskarna är hjälpsamma än vad danskarna tycker om svenskarna. Å andra sidan är det fler danskar som tycker att svenskarna är pålitliga - än vad svenskarna tycker om danskarna.


Svenskarna tycker också att danskarna är mer toleranta än vad danskarna tycker om svenskarna, enligt en opinionsundersökning bland allmänheten.


Även forskare på universitet och högskolor har tillfrågats. Slutsatsen är att det finns otillräckliga kunskaper om vetandet på andra sidan Öresund och att forskarna hellre söker sig ut i stora världen än de letar efter samarbete över Sundet.


Danskarna som flyttat till Malmö har som främsta skäl lägre bostadskostnader, därefter lägre bilpris, allmänt lägre levnadskostnader, goda transporter och att man vill flytta ihop med sin käresta. Svenskarna har en helt annorlunda rangordning när de flyttar till Storköpenhamn: främst att bo närmare familj och vänner, därefter utbudet av kultur och fritid. Som tredje skäl nämns att bo i en storstad, därefter goda transporter, studiemöjligheter och möjlighet att få jobb.