Äldreboende bantas trots köer

Antalet äldreboenden i landet minskar. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen och Boverket gjort. Men trots att flera personer köar för en plats på äldreboende i Fosie i Malmö tar man där bort 80 platser.

Enligt rapporten uppger kommunerna att efterfrågan minskar, dels för att fler vill bo kvar hemma och dels för att antalet äldre över 80 år minskar på många håll de närmsta åren.


I Landskrona köar 56 perseron, där avvecklas 38 platser men samtidigt byggs 48 nya platser. Även på andra håll avecklas platser, även om det finns kö till äldreboendeplatser. I stadsdelen Fosie i Malmö där Jürgen Lindeman är stadsdelschef  försvinner 80 platser.