Årets jazzkommun 2003 utan jazzfestival

Helsingborg utsågs till årets jazzkommun 2003, men nu riskerar årets jazzfestival i staden att inte bli av alls.

På onsdagen ska kulturnämnden i Helsingborg fatta beslut om besparingar. Valet står mellan jazzfestivalen eller att ge kommunala musikskolan mer pengar, säger Maria Ward som är socialdemokratisk ordförande i kulturnämnden:
– För att inte behöva göra en avgiftshöjning i kommunala musikskolan som vi gjorde 2003 så fick jag omprioritera i penningpåsen och då blev det så att med tungt hjärta satte jag ett streck över jazzfestivalen 2004.

Som det ser ut nu blir det ingen jazzfestival i Helsingborg om inte kommunen ställer upp med pengar. 

– Helsingborg gör en skattehöjning och att då samtidigt höja avgifterna för musikskolans elever tyckte jag inte var skäligt, för då är det barn som inte kan gå kvar på skolan, säger Maria Ward.